ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร : Wealth INSIGHT

บทความ : TOP 10 FUNDS

Nov 2022

กองทุนรวมผลงานดี 10 อันดับแรก

กองทุนเปิดบีแคป โกลด์

มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในต่างประเทศ ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมและกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป

กองทุนเปิดเคเคพี โกลด์

ลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Gold MiniShares Trust ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสะท้อนผลการดำเนินงานของราคาทองคำแท่งหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนหลัก

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์

ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด

กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า

ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์

มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ และสร้างผลตอบแทนโดยอ้อมผ่านการลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม

ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ – H

ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก

กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์

ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์

ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก

ผลตอบแทน ณ วันที่ 02 ต.ค. - 01 พ.ย. 66

ข่าวสาร : Asset allocation