ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร : Wealth INSIGHT

บทความ : TOP 10 FUNDS

Nov 2022

กองทุนรวมผลงานดี 10 อันดับแรก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

กองทุนรวมหุ้นญี่ปุ่น ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund – Morningstar 5 ดาว ในกลุ่ม Japan Equity

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น

  ลงทุนใน NEXT FUNDS Nikkei225 Exchange Traded Fund องค์ประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 – Morningstar 5 ดาว ในกลุ่ม Thailand Fund Japan Equity

กองทุนเปิดเคแทม เจแปนอิควิตี้พาสซีฟฟันด์

กองทุนรวมหุ้นญี่ปุ่น ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core Nikkei 225 ETF บริหารจัดการโดย BlackRock Japan Co., Ltd.

กองทุนเปิดกรุงศรี เจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ลงทุนใน NEXT FUNDS Nikkei225 Exchange Traded Fund บริหารจัดการโดย Nomura Asset Managemen Morningstar 4 ดาว

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้

ลงทุนใน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund องค์ประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 บริหารจัดการโดย Nomura Asset Management

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ InvestorSelection-Equity Opportunity LongShortFund บริหารจัดการโดย UBS (Irl) Investor Selection PLC.

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity

ลงทุนใน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund องค์ประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 บริหารจัดการโดย Nomura Asset Management

กองทุนเปิดเคดัชนี หุ้นญี่ปุ่น-A

ลงทุนใน NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund ซึ่งมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่น TOPIX Morningstar 4 ดาว

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์

ลงทุนในกองทุน Invesco DB Oil Fund ที่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)

ผลตอบแทน ณ วันที่ 01 ม.ค. - 31 ม.ค. 67

ข่าวสาร : Asset allocation