ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร : Wealth INSIGHT

บทความ : TOP 10 FUNDS

Nov 2022

กองทุนรวมผลงานดี 10 อันดับแรก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน

ลงทุนเชิงรุกในหุ้นของบริษัท Digital Assets หรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ Blockchian รวมถึง ETF ที่มีนโยบายลงทุนตามลักษณะดังกล่าว

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

ลงทุนในกองทุนหลัก ARK Next Generation Internet ที่มี นโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet

กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต

ลงทุนในกองทุนหลัก ARK Next Generation Internet ที่มี นโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet

กองทุนเปิด กรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า

ลงทุนในกองทุนหลัก Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation ชนิดสะสมมูลค่า

ลงทุนในกองทุนหลัก ARK Innovation ETF ที่ลงทุนในบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet

ลงทุนในกองทุนหลัก ARK Next Generation Internet ETF ที่ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตแห่งอนาคต

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ

ลงทุนเชิงรุกในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีรายได้ หรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจ E-commerce ทั้งทางตรงและทางอ้อม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation

ลงทุนในกองทุนหลัก Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

ลงทุนในกองทุนหลัก Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet ชนิดสะสมมูลค่า

ลงทุนในกองทุนหลัก ARK Next Generation Internet ETF ที่ลงทุนในบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตแห่งอนาคต

ผลตอบแทน ณ วันที่ 01 ม.ค. - 31 ม.ค. 66

ข่าวสาร : Asset allocation